Toto je nová verze webových stránek Satja Sáí mezinárodní organizace České republiky.
Pokud hledáte starý obsah, který jsme ještě nepřesunuli, můžete použít tento odkaz na starou verzi webových stránek.

Jako každý rok se sešli Satja Sáí Bábovi oddaní z ČR, aby oslavili výročí jeho narození. Satja Sáí Bába se narodil 23. listopadu 1926 a tak by letos oslavil 91. narozeniny. Celodenní setkání, které se konalo v Praze, bylo naplněno promluvou o lidských hodnotách, zpěvem duchovních písní, zábavnou aktivitou na duchovní téma, informacemi z projektu Atmaseva (www.atmaseva.de) aj. Nejvýrazněji oslovila přítomné promluva Hany Halířové o božské lásce, kterou demonstrovala na starém duchovním příběhu z židokřesťanského prostředí.

Při oslavě narozenin je také zvykem oslavenci dávat nějaký dárek. Satja Sáí Bába odmítal po celý svůj život jakékoliv hmotné dary se slovy, že vše má a tedy nic nepotřebuje. Jedinou věc, kterou žádal po svých oddaných, byla čistá láska k Bohu projevující se nesobeckou službou druhým. Snad tedy i toto setkání bylo drobným krokem všech zúčastněných na jejich cestě k Bohu.