Toto je nová verze webových stránek Satja Sáí mezinárodní organizace České republiky.
Pokud hledáte starý obsah, který jsme ještě nepřesunuli, můžete použít tento odkaz na starou verzi webových stránek.

Nejnovější články

Představení Mezinárodní Satja Sáí organizace

Video (v angličtině) představující v 6 minutách Mezinárodní Satja Sáí organizaci a učení o pěti lidských hodnotách.

Všichni jsou jedno, chovejte se ke všem stejně

Promluva Satja Sáí Báby 1. ledna 2008

Pravý a skutečný život je ten, který je prosycen láskou

Promluva Satja Sáí Báby 6. března 2008

Setkání evropských zástupců Satja Sáí organizace

Nizozemí hostilo ve dnech 3. - 5. března setkání evropských zástupců organizace.

Vánoční setkání Sáí centra Praha

Na společném setkání jsme si zazpívali koledy, vyslechly příběh o narození Ježíše a naladili se na duchovní atmosféru Vánoc.

Spaste svůj život dobrými činy

Promluva Satja Sáí Báby 7. března 2008

Kalendář aktivit

Přehled aktivit

Přehled pravidelných a nadchazejících aktivit.

Výběr z mezinárodního dění (v angličtině)