Toto je nová verze webových stránek Satja Sáí mezinárodní organizace České republiky.
Pokud hledáte starý obsah, který jsme ještě nepřesunuli, můžete použít tento odkaz na starou verzi webových stránek.

Na této stránce si můžete stáhnout české překlady promluv Satja Sáí Báby.

Na promluvy včetně jejich překladu do češtiny se vztahuje ochrana vyplývající z autorského práva. Sri Sathya Sai Books & Publication Trust, Prašánti Nilajam, Indie má výhradní postavení dílo užívat. K českému překladu promluv a jejich rozmnožování (včetně publikace na webových stránkách) je výhradně oprávněno Satja Sáí vzdělávací centrum.

Promluvy prosím používejte pouze pro osobní potřebu. Děkujeme.

 

Bůh je za zrozením a smrtí

Promluva Satja Sáí Báby z 22. listopadu 2010

Uvědomte si átma tatvu neustálým cvičením

Promluva Satja Sáí Báby z 20. července 2009

Láska k Bohu, strach z hříchu, morálka ve společnosti

Promluva Satja Sáí Báby ze 6. července 2009

Uvědomte si princip jednoty

Promluva Satja Sáí Báby z 29. dubna 2009

Rozvíjejte lásku, považujte všechny za své bratry a sestry

Promluva Satja Sáí Báby ze 3. dubna 2009

Peníze přicházejí a odcházejí, ale morálka přichází a roste

Promluva Satja Sáí Báby ze 14. ledna 2009

Poznej sám sebe, pak budeš znát vše

Promluva Satja Sáí Báby z 1. ledna 2009

Rozjímejte o Bohu, skutečném hrdinovi, a dosáhnete vítězství

Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 2008

Veďte šťastný život s pocitem kamarádství a bratrství

Promluva Satja Sáí Báby z 23. listopadu 2008

Všichni jsou jedno, chovejte se ke všem stejně

Promluva Satja Sáí Báby z 9. října 2008

Educare vede k jednotě myšlenky, slova a činu

Promluva Satja Sáí Báby ze 6. srpna 2008

Láska je pravda, pravda je láska, žijte v lásce

Promluva Satja Sáí Báby z 22. července 2008

Veďte ideální život a buďte pro ostatní vzorem

Promluva Satja Sáí Báby 21. července 2008

Rozvíjejte educare a buďte jednotní

Promluva Satja Sáí Báby 20. července 2008

Rozvíjejte víru a sebedůvěru, abyste dosáhli seberealizace

Promluva Satja Sáí Báby 18. července 2008

Respektujte svou matku, ctěte ji a učiňte ji šťastnou

Promluva Satja Sáí Báby 6. května 2008

Mějte sebedůvěru a všechno dokážete

Promluva Satja Sáí Báby 13. dubna 2008

Spaste svůj život dobrými činy

Promluva Satja Sáí Báby 7. března 2008

Pravý a skutečný život je ten, který je prosycen láskou

Promluva Satja Sáí Báby 6. března 2008

Všichni jsou jedno, chovejte se ke všem stejně

Promluva Satja Sáí Báby 1. ledna 2008

S vírou v Boha může být v životě dosaženo čehokoliv

Promluva Satja Sáí Báby 26. prosince 2007

Akhanda bhadžany - cílem je neustálá námasmarana

Promluva Satja Sáí Báby 13. listopadu 2007

Učiňte satju a dharmu svými stálými společníky

Promluva Satja Sáí Báby 21. října 2007

Buďte stále šťastní a plní klidu

Promluva Satja Sáí Báby 28. července 2007

Učiňte svou mysl vládcem přání

Promluva Satja Sáí Báby 6. května 2007

Vzdejte se ega a připoutanosti a buďte ušlechtilí

Promluva Satja Sáí Báby 17. února 2007

Kráčejte cestou pravdy za neustálého rozjímání o Bohu

Promluva Satja Sáí Báby 16. února 2007

Buďte jednotni v boží lásce

Promluva Satja Sáí Báby 11. února 2007

Bůh pomáhá těm, kteří pomáhají druhým

Promluva Satja Sáí Báby 27. ledna 2007

Důvěřujte svému svědomí

Promluva Satja Sáí Báby 15. ledna 2007

Získejte věčný mír s věčnou pravdou

Promluva Satja Sáí Báby z 25. prosince 2006

Služba společnosti je službou Bohu

Promluva Satja Sáí Báby z 23. listopadu 2006

Uveďte lidské hodnoty do praxe

Promluva Satja Sáí Báby z 22. listopadu 2006

Rozvíjejte svaté a ušlechtilé myšlenky

Promluva Satja Sáí Báby z 1. října 2006

Vyžeňte šest nepřátel a vyneste na světlo educare

Promluva Satja Sáí Báby z 29. září 2006

Pravé vzdělání je boží láska

Promluva Satja Sáí Báby z 28. září 2006

Vzdejte se sobectví a usilujte o sebepoznání

Promluva Satja Sáí Báby z 27. září 2006

Rozvíjejte velkorysost a žijte v blaženosti

Promluva Satja Sáí Báby z 5. září 2006

Jádžni a védy jsou pro celý svět

Promluva Satja Sáí Báby z 19. srpna 2006

Odhoďte déhabhranti a rozvíjejte daivábhimanu

Promluva Satja Sáí Báby z 18. srpna 2006

Přejte si mír, ne bohatství

Promluva Satja Sáí Báby z 16. srpna 2006

Nikdo nemůže uniknout důsledkům svých činů

Promluva Satja Sáí Báby z 15. srpna 2006

Považujte se za část božství

Promluva Satja Sáí Báby z 14. srpna 2006

Zušlechťujte lidství a buďte ideálem pro společnost

Promluva Satja Sáí Báby z 13. srpna 2006

Rozvíjejte lásku k Bohu a prožívejte štestí v prakrti

Promluva Satja Sáí Báby z 12. srpna 2006

Rozjímejte neustále o Bohu a dosáhněte božství

Promluva Satja Sáí Báby z 11. srpna 2006

Ati Rudra mahájadžňa podporuje v lidech božské vlastnosti

Promluva Satja Sáí Báby z 9. srpna 2006

Mládež by měla jít cestou satji a dharmy

Promluva Satja Sáí Báby z 27. května 2006

Pravá sádhana je nesobecká služba společnosti

Promluva Satja Sáí Báby z 21. května 2006

Dosáhněte osvícení tím, že se zřeknete přání

Promluva Satja Sáí Báby z 13. května 2006

Matčina láska má nesmírnou moc

Promluva Satja Sáí Báby z 6. května 2006

Prožívejte sladkost Rámova jména

Promluva Satja Sáí Báby z 7. dubna 2006

Átman je bezejmenné, beztvaré božství

Promluva Satja Sáí Báby z 30. března 2006

Neomezujte všeprostupující brahma jmény a tvary

Promluva Satja Sáí Báby z 26. února 2006

Pravou sádhanou je ovládání smyslů

Promluva Satja Sáí Báby z 23. února 2006

Plňte své povinnosti s postojem odevzdání Bohu

Promluva Satja Sáí Báby z 14. ledna 2006