Toto je nová verze webových stránek Satja Sáí mezinárodní organizace České republiky.
Pokud hledáte starý obsah, který jsme ještě nepřesunuli, můžete použít tento odkaz na starou verzi webových stránek.

Ukliďme Česko

Členové Satja Sáí organizace se zapojili do celostátní aktivity Ukliďme Česko.

S vírou v Boha může být v životě dosaženo čehokoliv

Promluva Satja Sáí Báby 26. prosince 2007

Oslava Satja Sáí Bábových narozenin 2017

Satja Sáí Bába oslavil výročí 91. narozeniny a pří té příležitosti se sešli i jeho oddaní v ČR

Rozhovor s prezidentem řecké Satja Sáí organizace Georgem Bebedelisem

George Bebedelis mluví o svých zkušenostech a zážitcích se Satja Sáí Bábou a o učení Sáí Báby.

Akhanda bhadžany - cílem je neustálá námasmarana

Promluva Satja Sáí Báby 13. listopadu 2007

Kemp mládeže evropské Satja Sáí organizace

Ve dnech 20. – 27. srpna 2017 proběhl první celoevropský kemp pro mladé ze Satja Sái organizace.

Setkání evropských zástupců Satja Sáí mezinárodní organizace

Na začátku září proběhlo setkání evropských zástupců SSMO nedaleko řecké metropole Atén.

Celostátní setkání SSMO Česká republika

Ve dnech 9. - 11. června 2017 proběhlo v Praze celostátní setkání SSMO ČR.

Buďte stále šťastní a plní klidu

Promluva Satja Sáí Báby 28. července 2007

Dobrovolná služba

Služba bližním jako duchovní praxe.

Goaté leno leno maoté

Nahrávka písně Goaté leno leno maoté s anglickým a českým textem. Pro trochu vnitřního slunce v podzimních dnech.

Učiňte satju a dharmu svými stálými společníky

Promluva Satja Sáí Báby 21. října 2007

Evropská premiéra Sáí symfonického orchestru

Hudební pocta Satja Sáí Bábovi na evropské půdě.

Učiňte svou mysl vládcem přání

Promluva Satja Sáí Báby 6. května 2007

Vzdejte se ega a připoutanosti a buďte ušlechtilí

Promluva Satja Sáí Báby 17. února 2007

Cesta za blanickými rytíři

Členové Satja Sáí organizace vyrazili v měsíci květnu na výlet.

Kráčejte cestou pravdy za neustálého rozjímání o Bohu

Promluva Satja Sáí Báby 16. února 2007

Buďte jednotni v boží lásce

Promluva Satja Sáí Báby 11. února 2007

Důvěřujte svému svědomí

Promluva Satja Sáí Báby 15. ledna 2007

Všichni jsou jedno, chovejte se ke všem stejně

Promluva Satja Sáí Báby 1. ledna 2008

Pravý a skutečný život je ten, který je prosycen láskou

Promluva Satja Sáí Báby 6. března 2008

Setkání evropských zástupců Satja Sáí organizace

Nizozemí hostilo ve dnech 3. - 5. března setkání evropských zástupců organizace.

Vánoční setkání Sáí centra Praha

Na společném setkání jsme si zazpívali koledy, vyslechly příběh o narození Ježíše a naladili se na duchovní atmosféru Vánoc.

Spaste svůj život dobrými činy

Promluva Satja Sáí Báby 7. března 2008