Toto je nová verze webových stránek Satja Sáí mezinárodní organizace České republiky.
Pokud hledáte starý obsah, který jsme ještě nepřesunuli, můžete použít tento odkaz na starou verzi webových stránek.

Učiňte svou mysl vládcem přání

Promluva Satja Sáí Báby 6. května 2007

Vzdejte se ega a připoutanosti a buďte ušlechtilí

Promluva Satja Sáí Báby 17. února 2007

Cesta za blanickými rytíři

Členové Satja Sáí organizace vyrazili v měsíci květnu na výlet.

Kráčejte cestou pravdy za neustálého rozjímání o Bohu

Promluva Satja Sáí Báby 16. února 2007

Buďte jednotni v boží lásce

Promluva Satja Sáí Báby 11. února 2007

Důvěřujte svému svědomí

Promluva Satja Sáí Báby 15. ledna 2007

Všichni jsou jedno, chovejte se ke všem stejně

Promluva Satja Sáí Báby 1. ledna 2008

Pravý a skutečný život je ten, který je prosycen láskou

Promluva Satja Sáí Báby 6. března 2008

Setkání evropských zástupců Satja Sáí organizace

Nizozemí hostilo ve dnech 3. - 5. března setkání evropských zástupců organizace.

Vánoční setkání Sáí centra Praha

Na společném setkání jsme si zazpívali koledy, vyslechly příběh o narození Ježíše a naladili se na duchovní atmosféru Vánoc.

Spaste svůj život dobrými činy

Promluva Satja Sáí Báby 7. března 2008

Oslava narozenin Šrí Satja Sáí Báby

V sobotu 26.11. 2016 jsme si připomněli výročí narození Satja Sáí Báby celodenním setkání.

Dobrovolná služba

Služba bližním jako duchovní praxe.

Mějte sebedůvěru a všechno dokážete

Promluva Satja Sáí Báby 13. dubna 2008

Respektujte svou matku, ctěte ji a učiňte ji šťastnou

Promluva Satja Sáí Báby 6. května 2008

Rozvíjejte víru a sebedůvěru, abyste dosáhli seberealizace

Promluva Satja Sáí Báby 18. července 2008

Veďte ideální život a buďte pro ostatní vzorem

Promluva Satja Sáí Báby 21. července 2008

Rozhovor s Julio Vivenesem

Rozhovor s Julio Vivenesem koordinátorem mládeže Satja Sáí organizace pro oblast Latinské Ameriky.

Rozvíjejte educare a buďte jednotní

Promluva Satja Sáí Báby 20. července 2008

Láska je pravda, pravda je láska, žijte v lásce

Promluva Satja Sáí Báby z 22. července 2008

Educare vede k jednotě myšlenky, slova a činu

Promluva Satja Sáí Báby ze 6. srpna 2008

Veďte šťastný život s pocitem kamarádství a bratrství

Promluva Satja Sáí Báby z 23. listopadu 2008

Venčení psů z útulku

V říjnu si službou stoupenci připomněli den, kdy Satja Sáí Bábá vyhlásil své avatárství

Všichni jsou jedno, chovejte se ke všem stejně

Promluva Satja Sáí Báby z 9. října 2008