Toto je nová verze webových stránek Satja Sáí mezinárodní organizace České republiky.
Pokud hledáte starý obsah, který jsme ještě nepřesunuli, můžete použít tento odkaz na starou verzi webových stránek.

23. listopad 1926 se narodil do rodiny Ratnakarů v jedné nevýznamné indické vesnici okouzlující malý chlapec. Byl pojmenován Ratnakara Venkata Satyanarajana Raju. Jeho narození předcházela mnohá znamení (např. samostatně hrající hudební nástroje v místnosti, kde se později dítě narodilo). Tento chlapec se později nazval Satja Sáím a dnes je mnohými znám jako významný duchovní učitel, jeho stoupenci jej pak považují za avatára naší doby. Tak si 23. listopad i stoupenci v České republice připomněli společným setkáním Satja Sáí Bábu a jeho odkaz.

Program setkání byl naplněn aktivitami, které Satja Sáí Bába svým stoupencům doporučoval. Jednalo se o zpívání duchovních písní, a to v různých jazycích, ať už těch českých, anglických ale také indických, vždy však oslavovali Boží jméno. Další aktivitou byl studijní kruh, v němž se účastníci zamýšleli nad citáty Satja Sáí Báby, které mluví o jednotě myšlenek, slov a činů na individuální úrovni. Jak se účastníci mimo jiné dozvěděli, tak jednota a harmonie ve společnosti je možná pouze v případě, že bude jednota a harmonie v každém jejím článku, tedy v každém jedinci. Součástí setkání bylo i promítání videa s přednáškou Teerakiat Jareonsettasinaj, bývalého thajského ministra školství, který je stoupencem Satja Sáí Báby více než 35 let. Během setkání byl také prostor na sdílení různých duchovních zkušeností a praxe. Oslava Satja Sáí Bábových narozenin se tak nesla v duchu radosti a spokojenosti. To nejdůležitější k oslavě narozenin však Satja Sáí Bába sám řekl v roce 1973: „Poselství avatára se musí narodit, žít a růst ve vás a ve vašich srdcích. To jsou narozeniny, které musíte oslavovat.“ Takže skutečné narození Božství do světa se neděje v Praze na místě, kde se stoupenci sešli, ale může se stát v srdci jakéhokoliv člověka kdekoliv na tomto světě.