Toto je nová verze webových stránek Satja Sáí mezinárodní organizace České republiky.
Pokud hledáte starý obsah, který jsme ještě nepřesunuli, můžete použít tento odkaz na starou verzi webových stránek.

Satja Sáí mezinárodní organizace (dále SSMO)  v listopadu roku 2020 uspořádá v Prašánti Nilajam u příležitosti 95. narozenin  Satja Sáí Báby 11. světovou konferenci. Tématem konference je "Jednota je Božství; Čistota je osvícení". Pro přípravu na tuto událost bude SSMO pořádat před-konference ve všech Zónách.

Bhagavan nás pobízí praktikovat jednotu a čistotu, které jsou zásadní pro realizaci našeho vrozeného božství, božství které je obsažené v celém stvoření, a dosáhnout tak osvícení. Proto jsou zde dva studijní průvodci (v příloze): jeden o Jednotě a druhý o Čistotě. Každá kapitola z těchto dvou průvodců ukazuje podstatný bod s výroky Svámího a odkazy. Studijní průvodci také obsahují sedm božských promluv o Jednotě a čtyři o Čistotě. Některé Zóny můžou mít přání přeložit tyto důležité publikace do místních jazyků.

Studijní materiály si můžete stáhnout zde: http://sathyasai.org/announcement/eleventh-world-conference-2020-study-guides