Toto je nová verze webových stránek Satja Sáí mezinárodní organizace České republiky.
Pokud hledáte starý obsah, který jsme ještě nepřesunuli, můžete použít tento odkaz na starou verzi webových stránek.

Satja Sáí vzdělávací centrum, z.s. je zapsaný spolek, který má za cíl šíření informací o lidských hodnotách vztahujících se ke vzdělávacímu systému, humanitárním projektům a učení duchovního učitele Satja Sáí Báby. Satja Sáí vzdělávací centrum zajišťuje právní a finanční záležitosti spojené s fungováním Satja Sáí mezinárodní organizace v České republice.

Hlavní formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností. Za tímto účelem se sdružení zejména věnuje:

  1. projektům dobrovolné služby – např. pomoci při ochraně životního prostředí, pomoc lidem bez domova
  2. vzdělávání členů a nečlenů v lidských hodnotách v souladu s učením Satja Sáí Báby
  3. vydávání a šíření neperiodických publikací ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb., dále periodického tisku ve smyslu zákona č. 46/2002 Sb. a informačních materiálů, tematicky odpovídající cílům sdružení a rovněž jejím vnitřním směrnicím a předpisům, které jsou vydány na základě a v mezích stanov a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
  4. spolupráci ze zahraničními sdruženími s obdobným cílem činnosti

Přehled článků věnujících se aktivitám najdete a hlavní stránce tohoto webu.