Dne 28. května 2017 proběhla na radnici německého města Wuppertal evropská premiéra Sáí symfonického orchestru. Tato událost byla hudební poctou Satja Sáí Bábovi. Režisérem hudby byl Mike Hertig z německého Kolína a dirigentem Michael Koehler z Lipska. Dvouhodinová symfonie mísila klasickou západní a indickou tradiční hudbu.

Více jak dvousetčlenný orchestr byl doprovázen sólisty z Indie, Německa, Senegalu, Mauritánie a dalších zemí. Tito výjimečně nadaní hudebníci bavili 1400 diváků velkolepým představením, které si na závěr vysloužilo patnácti minutový potlesk ve stoje.

Anupom Gopali

(pozn. redakce - převzato ze Sai Bulletin)