Toto je nová verze webových stránek Satja Sáí mezinárodní organizace České republiky.
Pokud hledáte starý obsah, který jsme ještě nepřesunuli, můžete použít tento odkaz na starou verzi webových stránek.

První červnový víkend roku 2019 patřil v Satja Sáí organizaci ČR národnímu setkání oddaných. Do Prahy, kde se setkání uskutečnilo, přijeli oddaní z různých koutů republiky, ale pozvání na něj přijali i zahraniční hosté Raksha Mahtani a Galo Weir. Tento manželský pár přiletěl na setkání ze španělského ostrova Mallorca, kde společně žijí. Tématem setkání byla Důvěra v Boha a tak oba hosté o tématu mluvili.

Raksha, která je více než patnáct let učitelkou angličtiny předškolních a školních dětí, sdílela své zážitky a zkušenosti s dětmi. Pro Rakshu znamená důvěra v Boha důvěra ve své vnitřní Já, které také nazývá duchovním srdcem. Jedná se o naše opravdové já, které je naším Mistrem, Božstvím, které je do nás vloženo. V našem životě pak jde především o to se skrze praktikování lidských hodnot více a více s tímto srdcem propojovat až nakonec dojde k úplnému sjednocení. Raksha mluvila jednoduchým, neumělým jazykem a srdce posluchačů si získala především svými velmi dojemnými zážitky s dětmi, které jsou čisté a upřímné ve svém vnímání a prožívání. Ona sama je velmi vděčná za to, že může profesi učitele vykonávat.

Její manžel Galo Weir, který vyrostl v chudinské čtvrti v Ekvádoru, hovořil ve stručnosti o své cestě k Satja Sáí Bábovi. Galův život byl v dětství poznamenán tragickou událostí, kdy na prahu jejich domu byl zastřelen jeho otec. Galovy tehdy bylo teprve 7 let. Tato událost byla natolik těžkou pro jeho matku, že se nebyla schopna o něj a jeho tři sestry několik let starat, a tak byl Galo vychováván svojí babičkou a tetami. Po různých životních vzletech a pádech si při prvním osobním setkání se Satja Sáí Bábou pochopil, proč je na tomto světě, a ujal se své podpůrné role v rodině. Později se přestěhoval do Španělska, kde se v madridském Satja Sáí centru setkal s Rakshou, která je jeho manželkou a jsou spolu velmi šťastní.

Na setkání promluvil také centrální koordinátor Satja Sáí organizace pro Německo, Rakousko, ČR a Maďarsko, Jiří Blažek. Mluvil o tom, že pro nás je často důvěra v Boha spojena s touhou po naplnění našich představ či přání, přitom však je celé stvoření dokonale učiněno tak, aby nás přivádělo k nám samým opravdovým, nikoliv k tomu, co za dobré mnohdy mylně považujeme. Součástí setkání také bylo zpívání duchovních písní, sdílení, jednoduchá pohybová aktivita spojená s lidskými hodnotami aj. Každého zúčastněného zaujala něco jiného, ale snad všichni odcházeli s větší důvěrou v Boha.